NABOINFORMASJON – HVA SKJER PÅ BYGGEPLASSEN I UKE 7

  • Opplasting og uttransport av gravemasser
  • Graving av spuntgrøfter mot Universitetsgata og Pilestredet
  • Inntransport og klargjøring av spuntrigg, mulig oppstart spunting i slutten av uken. Dette vil bli varslet særskilt
  • Hoveddelen av all aktivitet vil være på østlig side av tomten

Arbeidene vil medføre støy og vibrasjoner. Vi forventer dette på nivå som denne uken. Vi beklager de ulempene dette måtte medføre for dere som naboer.

Dersom dere har spørsmål kan dere ta direkte kontakt med Veidekke, Insenti eller Entra.

Kontaktpersoner:

Rune Fossland
Prosjektleder, Veidekke Entreprenør AS
E-post: rune.fossland@veidekke.no
Telefon: 901 66 480

Vanja Fjelstad Åberge
Prosjektleder, Insenti AS
E-post: vanja.fjeldstad.aberge@insenti.no
Telefon: 900 81 591

Inger Aas
Prosjektsjef, Entra AS
E-post: ia@entra.no
Telefon: 474 73 085