NABOINFORMASJON – OPPSTART SPUNTARBEIDER OG HVA SKJER PÅ BYGGEPLASS I UKE 8

I uke 8 starter vi arbeidene med spunting. Dette medfører mye støy og vibrasjoner. Arbeidene er planlagt pågående i 6 – 8 uker.
Det vil være opphold i arbeidet mellom kl. 11.00 -12.00 og kl. 15.30 – 16.30.

Hva skjer på byggeplassen i uke 8:
• Graving
• Tungtransport
• Arbeid med spunt
• Riving og sanering av Kristian Augusts gate 13

Vi beklager de ulemper dette måtte medføre for dere som naboer.

Dersom dere har spørsmål kan dere ta direkte kontakt med Veidekke, Insenti eller Entra.

Kontaktpersoner:

Rune Fossland
Prosjektleder, Veidekke Entreprenør AS
E-post: rune.fossland@veidekke.no
Telefon: 901 66 480

Vanja Fjelstad Åberge
Prosjektleder, Insenti AS
E-post: vanja.fjeldstad.aberge@insenti.no
Telefon: 900 81 591

Inger Aas
Prosjektsjef, Entra AS
E-post: ia@entra.no
Telefon: 474 73 085