NABOINFORMASJON – HVA SKJER PÅ BYGGEPLASSEN I UKE 11

I uke 11 vil vi fortsette med samme arbeider som har pågått inneværende uke samt noen nye aktiviteter.


Hva skjer på byggeplassen i uke 11:
• Gravearbeider
• Massetransport
• Arbeid med spunt, dette arbeidet går mot slutten
• Fjerning/pigging av gammel bunnplate
• Kjerneboring og peling i Kristian Augusts gate 13

Dette medfører mye støy og vibrasjoner. Vi beklager de ulemper dette måtte medføre for dere som naboer.

Dersom dere har spørsmål kan dere ta direkte kontakt med Veidekke, Insenti eller Entra.

Kontaktpersoner:
Rune Fossland
Prosjektleder, Veidekke Entreprenør AS
E-post: rune.fossland@veidekke.no
Telefon: 901 66 480

Vanja Fjelstad Åberge
Prosjektleder, Insenti AS
E-post: vanja.fjeldstad.aberge@insenti.no
Telefon: 900 81 591

Inger Aas
Prosjektsjef, Entra AS
E-post: ia@entra.no
Telefon: 474 73 085