NABOINFORMASJON – HVA SKJER PÅ BYGGEPLASSEN I UKE 15

I uke 15 vil vi fortsette med samme arbeider som har pågått inneværende uke.

• Kalkstabilisering
• Kjerneboring
• Peler
• Rendyrking av masser: Pigging, knusing, graving, massetransport

Dette medfører støy og vibrasjoner. Vi beklager de ulemper dette måtte medføre for dere som naboer.

Dersom dere har spørsmål kan dere ta direkte kontakt med Veidekke, Insenti eller Entra.

Kontaktpersoner:
Rune Fossland
Prosjektleder, Veidekke Entreprenør AS
E-post: rune.fossland@veidekke.no
Telefon: 901 66 480

Vanja Fjelstad Åberge
Prosjektleder, Insenti AS
E-post: vanja.fjeldstad.aberge@insenti.no
Telefon: 900 81 591

Inger Aas
Prosjektsjef, Entra AS
E-post: ia@entra.no
Telefon: 474 73 085