NABOINFORMASJON – HVA SKJER PÅ BYGGEPLASSEN I UKE 19 – 21

I uke 19 – 21 vil vi fortsette med mange av de samme arbeider som har pågått inneværende uke.
• Kalkstabilisering
• Kjerneboring
• Peler
• Dybler
• Rendyrking av masser: Pigging, knusing, graving, massetransport
• Fundamentering av kulverten

Det vil være et økende aktivitetsnivå, men støy og vibrasjoner vil være på samme nivå som tidligere. Vi beklager de ulemper dette måtte medføre for dere som naboer.

Dersom dere har spørsmål kan dere ta direkte kontakt med Veidekke, Insenti eller Entra.

Kontaktpersoner:
Rune Fossland
Prosjektleder, Veidekke Entreprenør AS
E-post: rune.fossland@veidekke.no
Telefon: 901 66 480

Vanja Fjelstad Åberge
Prosjektleder, Insenti AS
E-post: vanja.fjeldstad.aberge@insenti.no
Telefon: 900 81 591

Inger Aas
Prosjektsjef, Entra AS
E-post: ia@entra.no
Telefon: 474 73 085