NABOINFORMASJON – HVA SKJER PÅ BYGGEPLASSEN I UKE 32-35

  • Montering av stålkjernepeler
  • Betongarbeider
  • Gravearbeider
  • Tungtransport
  • Pigging mot Hotel Savoy
  • Montering av tårnkran langs Universitetsgaten i uke 34. I denne perioden vil Universitetsgaten ha svært begrenset fremkommelighet

Støy og vibrasjoner vil ligge på samme nivå, som de foregående ukene. Vi beklager de ulemper dette måtte medføre for dere som naboer.

Dersom dere har spørsmål kan dere ta direkte kontakt med Veidekke, Insenti eller Entra.

Kontaktpersoner:
Rune Fossland
Prosjektleder, Veidekke Entreprenør AS
E-post: rune.fossland@veidekke.no
Telefon: 901 66 480

Vanja Fjelstad Åberge
Prosjektleder, Insenti AS
E-post: vanja.fjeldstad.aberge@insenti.no
Telefon: 900 81 591

Inger Aas
Prosjektsjef, Entra AS
E-post: ia@entra.no
Telefon: 474 73 085