Støyende arbeider i Universitetsgata

Universitetsgata 7-9 nærmer seg ferdigstillelse. I løpet av august / september skal Pilestredet og Universitetsgata tilbakestilles til opprinnelig.

Byggeplasskrana er demontert og vi er nå i gang med riving av kranfundamentet.

Planen var å wiresage fundamentet slik at støyende pigging kunne begrenses.

Sagingen var dessverre ikke vellykket. Det er for mye stål i fundamentet til at dette kan gjennomføres.

Vi er klar over at piggingen er sjenerende for naboer, og vi burde ha informert dere om dette tidligere. Beklager.

Vi har satt opp sprut- og støydemping rundt fundamentet og håper dette demper noe av støyen.

Videre er planen at vi pigger kontinuerlig mellom kl 0700 og kl 0900 samt mellom kl 1700 og kl 1900. På «dagtid» pigger vi i 20min før vi tar pause på 30-40min.

Vi håper også dette kan bøte på noe av plagene.

Dersom arbeidene fortsetter i samme tempo som inneværende uke, er vi mest sannsynlig ferdige mot slutten av neste uke.

Igjen; Beklager de ulempene dette medfører.

10/6-21

Veidekke Entreprenør AS

Ole Christian Stav

Prosjektleder

(977 66 134)