All posts by Prosjektet

Støyende arbeider i Universitetsgata

Universitetsgata 7-9 nærmer seg ferdigstillelse. I løpet av august / september skal Pilestredet og Universitetsgata tilbakestilles til opprinnelig.

Byggeplasskrana er demontert og vi er nå i gang med riving av kranfundamentet.

Planen var å wiresage fundamentet slik at støyende pigging kunne begrenses.

Sagingen var dessverre ikke vellykket. Det er for mye stål i fundamentet til at dette kan gjennomføres.

Vi er klar over at piggingen er sjenerende for naboer, og vi burde ha informert dere om dette tidligere. Beklager.

Vi har satt opp sprut- og støydemping rundt fundamentet og håper dette demper noe av støyen.

Videre er planen at vi pigger kontinuerlig mellom kl 0700 og kl 0900 samt mellom kl 1700 og kl 1900. På «dagtid» pigger vi i 20min før vi tar pause på 30-40min.

Vi håper også dette kan bøte på noe av plagene.

Dersom arbeidene fortsetter i samme tempo som inneværende uke, er vi mest sannsynlig ferdige mot slutten av neste uke.

Igjen; Beklager de ulempene dette medfører.

10/6-21

Veidekke Entreprenør AS

Ole Christian Stav

Prosjektleder

(977 66 134)

NABOINFORMASJON – HVA SKJER PÅ BYGGEPLASSEN FREMOVER?

Følgende arbeider vil foregå i ukene som kommer:

 • Betongarbeider
 • Tungtransport
 • Elementmontasje

I Juli/August vil det være fasadearbeider på prosjektet, men mer trafikk enn vanlig.

Aktivitetsnivå, støynivå og vibrasjoner vil være som tidligere. Vi beklager de ulemper dette måtte medføre for dere som naboer.
Dersom dere har spørsmål kan dere ta direkte kontakt med Veidekke, Insenti eller Entra

Kontaktpersoner:
Ole Christian Stav
Prosjektleder, Veidekke Entreprenør AS
E-post: ole-christian.stav@veidekke.no
Telefon: 977 66 134

Vanja Fjelstad Åberge
Prosjektleder, Insenti AS
E-post: vanja.fjeldstad.aberge@insenti.no
Telefon: 900 81 591

Nina Eriksen
Prosjektsjef, Entra AS
E-post: NEr@entra.no
Telefon: 976 02 247 

NABOINFORMASJON – HVA SKJER PÅ BYGGEPLASSEN FREMOVER?

Følgende arbeider vil foregå i ukene som kommer:

 • Betongarbeider
 • Tungtransport
 • Elementmontasje

Aktivitetsnivå, støynivå og vibrasjoner vil være som tidligere. Vi beklager de ulemper dette måtte medføre for dere som naboer.
Dersom dere har spørsmål kan dere ta direkte kontakt med Veidekke, Insenti eller Entra

Kontaktpersoner:
Ole Christian Stav
Prosjektleder, Veidekke Entreprenør AS
E-post: ole-christian.stav@veidekke.no
Telefon: 977 66 134

Vanja Fjelstad Åberge
Prosjektleder, Insenti AS
E-post: vanja.fjeldstad.aberge@insenti.no
Telefon: 900 81 591

Nina Eriksen
Prosjektsjef, Entra AS
E-post: NEr@entra.no
Telefon: 976 02 247 

NABOINFORMASJON – HVA SKJER PÅ BYGGEPLASSEN I UKE 3-5

Følgende arbeider vil foregå i ukene som kommer:

 • Betongarbeider
 • Tungtransport
 • Elementmontasje

Aktivitetsnivå, støynivå og vibrasjoner vil være som tidligere. Vi beklager de ulemper dette måtte medføre for dere som naboer.
Dersom dere har spørsmål kan dere ta direkte kontakt med Veidekke, Insenti eller Entra

Kontaktpersoner:
Ole Christian Stav
Prosjektleder, Veidekke Entreprenør AS
E-post: ole-christian.stav@veidekke.no
Telefon: 977 66 134

Vanja Fjelstad Åberge
Prosjektleder, Insenti AS
E-post: vanja.fjeldstad.aberge@insenti.no
Telefon: 900 81 591

Nina Eriksen
Prosjektsjef, Entra AS
E-post: NEr@entra.no
Telefon: 976 02 247 

NABOINFORMASJON – HVA SKJER PÅ BYGGEPLASSEN I UKE 51 – 53

Det vil ikke være drift på byggeplassen i Romjula.

Følgende arbeider vil foregå i ukene som kommer:

 • Betongarbeider
 • Tungtransport

Aktivitetsnivå, støynivå og vibrasjoner vil være som tidligere. Vi beklager de ulemper dette måtte medføre for dere som naboer.
Dersom dere har spørsmål kan dere ta direkte kontakt med Veidekke, Insenti eller Entra

Kontaktpersoner:
Ole Christian Stav
Prosjektleder, Veidekke Entreprenør AS
E-post: ole-christian.stav@veidekke.no
Telefon: 977 66 134

Vanja Fjelstad Åberge
Prosjektleder, Insenti AS
E-post: vanja.fjeldstad.aberge@insenti.no
Telefon: 900 81 591

Nina Eriksen
Prosjektsjef, Entra AS
E-post: NEr@entra.no
Telefon: 976 02 247 

NABOINFORMASJON – HVA SKJER PÅ BYGGEPLASSEN I UKE 48 – 50

Følgende arbeider vil foregå i ukene som kommer:

 • Betongarbeider
 • Tungtransport

Aktivitetsnivå, støynivå og vibrasjoner vil være som tidligere. Vi beklager de ulemper dette måtte medføre for dere som naboer.
Dersom dere har spørsmål kan dere ta direkte kontakt med Veidekke, Insenti eller Entra

Kontaktpersoner:
Ole Christian Stav
Prosjektleder, Veidekke Entreprenør AS
E-post: ole-christian.stav@veidekke.no
Telefon: 977 66 134

Vanja Fjelstad Åberge
Prosjektleder, Insenti AS
E-post: vanja.fjeldstad.aberge@insenti.no
Telefon: 900 81 591

Nina Eriksen
Prosjektsjef, Entra AS
E-post: NEr@entra.no
Telefon: 976 02 247 

NABOINFORMASJON – HVA SKJER PÅ BYGGEPLASSEN I UKE 44-47

Følgende arbeider vil foregå i ukene som kommer:

 • Montering av ny kran 1-3/11
 • Fundamentering
 • Betongarbeider
 • Tungtransport

Aktivitetsnivå, støynivå og vibrasjoner vil være som tidligere. Vi beklager de ulemper dette måtte medføre for dere som naboer.
Dersom dere har spørsmål kan dere ta direkte kontakt med Veidekke, Insenti eller Entra.

Kontaktpersoner:
Rune Fossland
Prosjektleder, Veidekke Entreprenør AS
E-post: rune.fossland@veidekke.no
Telefon: 901 66 480

Vanja Fjelstad Åberge
Prosjektleder, Insenti AS
E-post: vanja.fjeldstad.aberge@insenti.no
Telefon: 900 81 591

Inger Aas
Prosjektsjef, Entra AS
E-post: ia@entra.no
Telefon: 474 73 085

NABOINFORMASJON – HVA SKJER PÅ BYGGEPLASSEN I UKE 38 – 40

Følgende arbeider vil foregå i ukene som kommer:
• Fundamentering
• Betongarbeider
• Gravearbeider
• Tungtransport

Aktivitetsnivå, støynivå og vibrasjoner vil være som tidligere. Vi beklager de ulemper dette måtte medføre for dere som naboer.
Dersom dere har spørsmål kan dere ta direkte kontakt med Veidekke, Insenti eller Entra.

Kontaktpersoner:
Rune Fossland
Prosjektleder, Veidekke Entreprenør AS
E-post: rune.fossland@veidekke.no
Telefon: 901 66 480

Vanja Fjelstad Åberge
Prosjektleder, Insenti AS
E-post: vanja.fjeldstad.aberge@insenti.no
Telefon: 900 81 591

Inger Aas
Prosjektsjef, Entra AS
E-post: ia@entra.no
Telefon: 474 73 085

NABOINFORMASJON – HVA SKJER PÅ BYGGEPLASSEN I UKE 32-35

 • Montering av stålkjernepeler
 • Betongarbeider
 • Gravearbeider
 • Tungtransport
 • Pigging mot Hotel Savoy
 • Montering av tårnkran langs Universitetsgaten i uke 34. I denne perioden vil Universitetsgaten ha svært begrenset fremkommelighet

Støy og vibrasjoner vil ligge på samme nivå, som de foregående ukene. Vi beklager de ulemper dette måtte medføre for dere som naboer.

Dersom dere har spørsmål kan dere ta direkte kontakt med Veidekke, Insenti eller Entra.

Kontaktpersoner:
Rune Fossland
Prosjektleder, Veidekke Entreprenør AS
E-post: rune.fossland@veidekke.no
Telefon: 901 66 480

Vanja Fjelstad Åberge
Prosjektleder, Insenti AS
E-post: vanja.fjeldstad.aberge@insenti.no
Telefon: 900 81 591

Inger Aas
Prosjektsjef, Entra AS
E-post: ia@entra.no
Telefon: 474 73 085

NABOINFORMASJON – HVA SKJER PÅ BYGGEPLASSEN I UKE 24 – 27

Følgende arbeider vil foregå i ukene som kommer:
• Fundamentering
• Stålkjernepeler
• Betongarbeider
• Gravearbeider
• Tungtransport

Støy og vibrasjoner vil ligge på samme nivå, som de foregående ukene. Vi beklager de ulemper dette måtte medføre for dere som naboer.

Dersom dere har spørsmål kan dere ta direkte kontakt med Veidekke, Insenti eller Entra.

Kontaktpersoner:
Rune Fossland
Prosjektleder, Veidekke Entreprenør AS
E-post: rune.fossland@veidekke.no
Telefon: 901 66 480

Vanja Fjelstad Åberge
Prosjektleder, Insenti AS
E-post: vanja.fjeldstad.aberge@insenti.no
Telefon: 900 81 591

Inger Aas
Prosjektsjef, Entra AS
E-post: ia@entra.no
Telefon: 474 73 085