All posts by Prosjektet

NABOINFORMASJON – HVA SKJER PÅ BYGGEPLASSEN I UKE 19 – 21

I uke 19 – 21 vil vi fortsette med mange av de samme arbeider som har pågått inneværende uke.
• Kalkstabilisering
• Kjerneboring
• Peler
• Dybler
• Rendyrking av masser: Pigging, knusing, graving, massetransport
• Fundamentering av kulverten

Det vil være et økende aktivitetsnivå, men støy og vibrasjoner vil være på samme nivå som tidligere. Vi beklager de ulemper dette måtte medføre for dere som naboer.

Dersom dere har spørsmål kan dere ta direkte kontakt med Veidekke, Insenti eller Entra.

Kontaktpersoner:
Rune Fossland
Prosjektleder, Veidekke Entreprenør AS
E-post: rune.fossland@veidekke.no
Telefon: 901 66 480

Vanja Fjelstad Åberge
Prosjektleder, Insenti AS
E-post: vanja.fjeldstad.aberge@insenti.no
Telefon: 900 81 591

Inger Aas
Prosjektsjef, Entra AS
E-post: ia@entra.no
Telefon: 474 73 085

NABOINFORMASJON – HVA SKJER PÅ BYGGEPLASSEN I UKE 15

I uke 15 vil vi fortsette med samme arbeider som har pågått inneværende uke.

• Kalkstabilisering
• Kjerneboring
• Peler
• Rendyrking av masser: Pigging, knusing, graving, massetransport

Dette medfører støy og vibrasjoner. Vi beklager de ulemper dette måtte medføre for dere som naboer.

Dersom dere har spørsmål kan dere ta direkte kontakt med Veidekke, Insenti eller Entra.

Kontaktpersoner:
Rune Fossland
Prosjektleder, Veidekke Entreprenør AS
E-post: rune.fossland@veidekke.no
Telefon: 901 66 480

Vanja Fjelstad Åberge
Prosjektleder, Insenti AS
E-post: vanja.fjeldstad.aberge@insenti.no
Telefon: 900 81 591

Inger Aas
Prosjektsjef, Entra AS
E-post: ia@entra.no
Telefon: 474 73 085

NABOINFORMASJON – HVA SKJER PÅ BYGGEPLASSEN I UKE 14-16

I uke 14-16 vil vi følgende aktiviteter pågå:
• Kalkstabilisering
• Kjerneboring
• Peler
• Rendyrking av masser: Pigging, knusing, graving, massetransport

Dette medfører støy og vibrasjoner. Vi beklager de ulemper dette måtte medføre for dere som naboer.

Dersom dere har spørsmål kan dere ta direkte kontakt med Veidekke, Insenti eller Entra.

Kontaktpersoner:
Rune Fossland
Prosjektleder, Veidekke Entreprenør AS
E-post: rune.fossland@veidekke.no
Telefon: 901 66 480

Vanja Fjelstad Åberge
Prosjektleder, Insenti AS
E-post: vanja.fjeldstad.aberge@insenti.no
Telefon: 900 81 591

Inger Aas
Prosjektsjef, Entra AS
E-post: ia@entra.no
Telefon: 474 73 085

NABOINFORMASJON – HVA SKJER PÅ BYGGEPLASSEN I UKE 13-15

I uke 13-15 vil vi følgende aktiviteter pågå:
• Grunnarbeider (pigging av bunnplate, knusing, graving og transport)
• Utskiftning av masser (tungtransport)
• Kalking, oppstart i uke 14
• Kjerneboring, stålkjernepeler, pilastere i Kristian Augusts gate 13

Dette medfører mye støy og vibrasjoner. Vi beklager de ulemper dette måtte medføre for dere som naboer.

Dersom dere har spørsmål kan dere ta direkte kontakt med Veidekke, Insenti eller Entra.

Kontaktpersoner:

Rune Fossland
Prosjektleder, Veidekke Entreprenør AS
E-post: rune.fossland@veidekke.no
Telefon: 901 66 480

Vanja Fjelstad Åberge
Prosjektleder, Insenti AS
E-post: vanja.fjeldstad.aberge@insenti.no
Telefon: 900 81 591

Inger Aas
Prosjektsjef, Entra AS
E-post: ia@entra.no
Telefon: 474 73 085

NABOINFORMASJON – HVA SKJER PÅ BYGGEPLASSEN I UKE 12-14

I uke 12-14 vil vi følgende aktiviteter pågå:

  • Rendyrke grunn (pigging, knusing, graving og transport)
  • Utskiftning av masser
  • Kalking, oppstart i uke 14
  • Kjerneboring, stålkjernepeler, pilastere i Kristian Augusts gate 13

Dette medfører mye støy og vibrasjoner. Vi beklager de ulemper dette måtte medføre for dere som naboer.

Dersom dere har spørsmål kan dere ta direkte kontakt med Veidekke, Insenti eller Entra.

Kontaktpersoner:
Rune Fossland
Prosjektleder, Veidekke Entreprenør AS
E-post: rune.fossland@veidekke.no
Telefon: 901 66 480

Vanja Fjelstad Åberge
Prosjektleder, Insenti AS
E-post: vanja.fjeldstad.aberge@insenti.no
Telefon: 900 81 591

Inger Aas
Prosjektsjef, Entra AS
E-post: ia@entra.no
Telefon: 474 73 085

NABOINFORMASJON – HVA SKJER PÅ BYGGEPLASSEN I UKE 11

I uke 11 vil vi fortsette med samme arbeider som har pågått inneværende uke samt noen nye aktiviteter.


Hva skjer på byggeplassen i uke 11:
• Gravearbeider
• Massetransport
• Arbeid med spunt, dette arbeidet går mot slutten
• Fjerning/pigging av gammel bunnplate
• Kjerneboring og peling i Kristian Augusts gate 13

Dette medfører mye støy og vibrasjoner. Vi beklager de ulemper dette måtte medføre for dere som naboer.

Dersom dere har spørsmål kan dere ta direkte kontakt med Veidekke, Insenti eller Entra.

Kontaktpersoner:
Rune Fossland
Prosjektleder, Veidekke Entreprenør AS
E-post: rune.fossland@veidekke.no
Telefon: 901 66 480

Vanja Fjelstad Åberge
Prosjektleder, Insenti AS
E-post: vanja.fjeldstad.aberge@insenti.no
Telefon: 900 81 591

Inger Aas
Prosjektsjef, Entra AS
E-post: ia@entra.no
Telefon: 474 73 085

NABOINFORMASJON – HVA SKJER PÅ BYGGEPLASSEN I UKE 10

I uke 10 vil vi fortsette med samme arbeider som har pågått inneværende uke samt noen nye aktiviteter.

Hva skjer på byggeplassen i uke 10:
• Gravearbeider
• Massetransport
• Arbeid med spunt
• Kjerneboring i Kristian Augusts gate 13

Dette medfører mye støy og vibrasjoner. Vi beklager de ulemper dette måtte medføre for dere som naboer.

Dersom dere har spørsmål kan dere ta direkte kontakt med Veidekke, Insenti eller Entra.

Kontaktpersoner:
Rune Fossland
Prosjektleder, Veidekke Entreprenør AS
E-post: rune.fossland@veidekke.no
Telefon: 901 66 480

Vanja Fjelstad Åberge
Prosjektleder, Insenti AS
E-post: vanja.fjeldstad.aberge@insenti.no
Telefon: 900 81 591

Inger Aas
Prosjektsjef, Entra AS
E-post: ia@entra.no
Telefon: 474 73 085

NABOINFORMASJON – HVA SKJER PÅ BYGGEPLASSEN I UKE 9

I uke 9 vil vi fortsette med samme arbeider, som har pågått inneværende uke.

Hva skjer på byggeplassen i uke 9:
• Gravearbeider
• Massetransport
• Arbeid med spunt
• Riving og sanering av Kristian Augusts gate 13

Dette medfører mye støy og vibrasjoner. Vi beklager de ulemper dette måtte medføre for dere som naboer.

Dersom dere har spørsmål kan dere ta direkte kontakt med Veidekke, Insenti eller Entra.

Kontaktpersoner:
Rune Fossland
Prosjektleder, Veidekke Entreprenør AS
E-post: rune.fossland@veidekke.no
Telefon: 901 66 480

Vanja Fjelstad Åberge
Prosjektleder, Insenti AS
E-post: vanja.fjeldstad.aberge@insenti.no
Telefon: 900 81 591

Inger Aas
Prosjektsjef, Entra AS
E-post: ia@entra.no
Telefon: 474 73 085

NABOINFORMASJON – OPPSTART SPUNTARBEIDER OG HVA SKJER PÅ BYGGEPLASS I UKE 8

I uke 8 starter vi arbeidene med spunting. Dette medfører mye støy og vibrasjoner. Arbeidene er planlagt pågående i 6 – 8 uker.
Det vil være opphold i arbeidet mellom kl. 11.00 -12.00 og kl. 15.30 – 16.30.

Hva skjer på byggeplassen i uke 8:
• Graving
• Tungtransport
• Arbeid med spunt
• Riving og sanering av Kristian Augusts gate 13

Vi beklager de ulemper dette måtte medføre for dere som naboer.

Dersom dere har spørsmål kan dere ta direkte kontakt med Veidekke, Insenti eller Entra.

Kontaktpersoner:

Rune Fossland
Prosjektleder, Veidekke Entreprenør AS
E-post: rune.fossland@veidekke.no
Telefon: 901 66 480

Vanja Fjelstad Åberge
Prosjektleder, Insenti AS
E-post: vanja.fjeldstad.aberge@insenti.no
Telefon: 900 81 591

Inger Aas
Prosjektsjef, Entra AS
E-post: ia@entra.no
Telefon: 474 73 085

NABOINFORMASJON – HVA SKJER PÅ BYGGEPLASSEN I UKE 7

  • Opplasting og uttransport av gravemasser
  • Graving av spuntgrøfter mot Universitetsgata og Pilestredet
  • Inntransport og klargjøring av spuntrigg, mulig oppstart spunting i slutten av uken. Dette vil bli varslet særskilt
  • Hoveddelen av all aktivitet vil være på østlig side av tomten

Arbeidene vil medføre støy og vibrasjoner. Vi forventer dette på nivå som denne uken. Vi beklager de ulempene dette måtte medføre for dere som naboer.

Dersom dere har spørsmål kan dere ta direkte kontakt med Veidekke, Insenti eller Entra.

Kontaktpersoner:

Rune Fossland
Prosjektleder, Veidekke Entreprenør AS
E-post: rune.fossland@veidekke.no
Telefon: 901 66 480

Vanja Fjelstad Åberge
Prosjektleder, Insenti AS
E-post: vanja.fjeldstad.aberge@insenti.no
Telefon: 900 81 591

Inger Aas
Prosjektsjef, Entra AS
E-post: ia@entra.no
Telefon: 474 73 085