NABOINFORMASJON – HVA SKJER PÅ BYGGEPLASSEN FREMOVER?

Følgende arbeider vil foregå i ukene som kommer: Betongarbeider Tungtransport Elementmontasje Aktivitetsnivå, støynivå og vibrasjoner vil være som tidligere. Vi beklager de ulemper dette måtte medføre for dere som naboer. Dersom dere har spørsmål kan dere ta direkte kontakt med Veidekke, Insenti eller Entra Kontaktpersoner:Ole Christian StavProsjektleder, Veidekke Entreprenør ASE-post: ole-christian.stav@veidekke.noTelefon: 977 66 134 Vanja […]

Les hele saken →

NABOINFORMASJON – HVA SKJER PÅ BYGGEPLASSEN I UKE 14-16

I uke 14-16 vil vi følgende aktiviteter pågå: • Kalkstabilisering • Kjerneboring • Peler • Rendyrking av masser: Pigging, knusing, graving, massetransport Dette medfører støy og vibrasjoner. Vi beklager de ulemper dette måtte medføre for dere som naboer. Dersom dere har spørsmål kan dere ta direkte kontakt med Veidekke, Insenti eller Entra. Kontaktpersoner:Rune FosslandProsjektleder, Veidekke […]

Les hele saken →

NABOINFORMASJON – VIBRASJONER OG GRENSEVERDIER

Notat utarbeidet av Multiconsult AS. For grunnarbeider i løsmasser, anbefaler NS8141-2013 følgende vibrasjoner på bebyggelse i normal stand: Virksomhet som skaper transiente (vedvarende) vibrasjoner vf = 21 mm/s f.eks. peling og spunting med fallodd, dypkomprimering etc. Virksomhet som skaper raskt gjentatte impulser og kontinuerlige vibrasjoner vf = 14 mm/s f.eks. peling og spunting med vibrolodd, […]

Les hele saken →

NABOINFORMASJON – GRUNNARBEIDER

Mandag 21.01.19 overtok Veidekke byggeplassen i Universitetsgata 7. Vi vil fortløpende legge ut informasjon om alt som er interessant i forhold til byggingen på denne hjemmesiden, slik at dere vet hva som skjer til enhver tid. Det vil bli en relativt stille og rolig oppstart på prosjektet. Mandag 21.01.19 vil det bli kjørt inn en […]

Les hele saken →

Om Universitetsgata 7-9

I Universitetsgata 7-9 er Entra i gang med forprosjekt for et nytt kontorbygg. Universitetsgata 7-9 prosjekteres for å kunne inneholde «morgendagens kontor». I henhold til vedtatt regulering vil prosjektet bli 10 etasjer høyt. På gateplan planlegges det utadrettede virksomheter som skal bidra til liv og aktivitet i området, også ut over normal kontortid. Sammen med prosjektet i Kristian […]

Les hele saken →