Om Entra

Entras forretningsidé er å utvikle, leie ut og forvalte attraktive og miljøledende lokaler, samt utøve aktiv porteføljeforvaltning med kjøp og salg av eiendommer.

Selskapets forretningsstrategi er å være ledende på kundeopplevd kvalitet, levere lønnsom vekst og å være miljøledende i bransjen.

Entras strategiske satsningsområder er Oslo og omegn, Bergen, Stavanger og Trondheim. Vi har hovedkontor i Oslo og regionskontorer i Bergen og Trondheim.

Les mer om Entra og deres prosjekter her:

Entra.no →

Entra på LinkedIn →

Entra på Facebook →

Entra på Twitter →

Entra på YouTube →