Om prosjektet

I Universitetsgata 7-9 er Entra i gang med forprosjekt for et nytt kontorbygg. Universitetsgata 7-9 prosjekteres for å kunne inneholde «morgendagens kontor». I henhold til vedtatt regulering vil prosjektet bli 10 etasjer høyt. På gateplan planlegges det utadrettede virksomheter som skal bidra til liv og aktivitet i området, også ut over normal kontortid.

Sammen med prosjektet i Kristian Augusts gate 15-21 vil dette prosjektet bidra til å oppgradere området og tilføre ny aktivitet. Tilsammen vil dette bli et levende byområde og kvartal med nye brukere, gateliv og bedre tilknytning til resten av byen.

Prosjektet har høye miljøambisjoner og planlegges for å tilfredsstille Breeam Excellent, passivhus og energiklasse A. 

Passasjen i Tullinkvartalet

Om prosjektet

Entra ønsker med nybygget i Universitetsgata 7-9 å skape et fremtidsrettet kontorbygg. Planleggingen av prosjektet vektlegger forhold til verneverdig bebyggelse,  miljø og fleksibilitet høyt. Det er en ambisjon for all prosjektering og utførelse i av bygget, at dette skal være et foregangsprosjekt mht. universell utforming og tilgjengelighet. Ambisjonen er at alle skal ha likeverdig mulighet til å bruke bygget .

Entras sin prosjektleder i prosjektet er Insenti AS og bygget er tegnet av danske Cubo arkitekter.

Prosjektet inngår som ett av flere prosjekter i oppgraderingen av Tullinkvartalet. Dette vil gi nytt liv i denne delen av sentrum, og bidra positivt til byutviklingen i området. Det er planlagt at kvartalet skal åpnes opp med gatetun og passasjer fra Kristian Augusts gate til Universitetsgata, Pilestredet og St. Olavs gate. I passasjene legges det opp til by- og gateliv med bevertning, forretninger og annen utadrettet virksomhet.

Reguleringen for Tullinkvartalet ble vedtatt av Oslo bystyre i februar 2017.

Om omgivelsene

Tullinkvartalet ligger sentralt i Oslo Sentrum og i nærheten av Norges og Oslos viktigste nasjonale og lokale institusjoner. Kvartalet avgrenses av gatene Kristian Augusts gate, Frederiks gate, St. Olavs gate, Pilestredet og Universitetsgata. Kvartalet inneholder i dag flere kontoreiendommer, hoteller samt forretninger og forsamlingslokaler.