NABOINFORMASJON – VIBRASJONER OG GRENSEVERDIER

Notat utarbeidet av Multiconsult AS. For grunnarbeider i løsmasser, anbefaler NS8141-2013 følgende vibrasjoner på bebyggelse i normal stand: Virksomhet som skaper transiente (vedvarende) vibrasjoner vf = 21 mm/s f.eks. peling og spunting med fallodd, dypkomprimering etc. Virksomhet som skaper raskt gjentatte impulser og kontinuerlige vibrasjoner vf = 14 mm/s f.eks. peling og spunting med vibrolodd, […]

Les hele saken →

NABOINFORMASJON – GRUNNARBEIDER

Mandag 21.01.19 overtok Veidekke byggeplassen i Universitetsgata 7. Vi vil fortløpende legge ut informasjon om alt som er interessant i forhold til byggingen på denne hjemmesiden, slik at dere vet hva som skjer til enhver tid. Det vil bli en relativt stille og rolig oppstart på prosjektet. Mandag 21.01.19 vil det bli kjørt inn en […]

Les hele saken →

Om Universitetsgata 7-9

I Universitetsgata 7-9 er Entra i gang med forprosjekt for et nytt kontorbygg. Universitetsgata 7-9 prosjekteres for å kunne inneholde «morgendagens kontor». I henhold til vedtatt regulering vil prosjektet bli 10 etasjer høyt. På gateplan planlegges det utadrettede virksomheter som skal bidra til liv og aktivitet i området, også ut over normal kontortid. Sammen med prosjektet i Kristian […]

Les hele saken →